Όροι & Προϋποθέσεις Εγγύησης

  Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι προϊόν της δοκιμασμένης μηχανολογίας της Triumph, τη διενέργεια εξαντλητικών δοκιμών και τη συνεχή προσπάθεια για ανώτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και απόδοση. 

  Διατηρήστε τη μέγιστη προστασία στο πλαίσιο της εγγύησης εξασφαλίζοντας ότι η μοτοσικλέτα σας συντηρείται σύμφωνα με τις συστάσεις του διαγράμματος προγραμματισμένης συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήστη. Η κατάλληλο ιστορικό συντήρησης πρέπει να σφραγίζεται από τον εξουσιοδοτημένο ντήλερ σας Triumph.

  Όποτε διενεργείται εργασία συντήρησης, επισκευής ή εγγύησης στη μοτοσυκλέτα σας το βιβλίο συντήρησης πρέπει να είναι διαθέσιμο στον ντήλερ Triumph.

  Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED εγγυάται ότι το καινούργιο Ανταλλακτικό Triumph είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά ή/και στην κατασκευαστική διαδικασία.

  Οποιοδήποτε ανταλλακτικό βρεθεί ελαττωματικό κατά την περίοδο της εγγύησης επισκευάζεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια της TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, από έναν εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph.

  Οποιοδήποτε ανταλλακτικό αντικατασταθεί υπό την εγγύηση θα καλυφθεί για την εναπομείνουσα περίοδο της εγγύησης.

  Οποιαδήποτε ανταλλακτικά αντικατασταθούν υπό την εγγύηση θα πρέπει να επιστραφούν στην TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED από τον ντήλερ/διανομέα και θα περιέλθει στην κυριότητα της TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  Παραμένει στην ευχέρεια της Triumph αν θα γίνει επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών ανταλλακτικών που βρίσκονται εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε όμως τέτοια εργασία, δε θα θεωρηθεί ανάληψη οποιουδήποτε είδους ευθύνης.

  Triumph θα αναλάβει τα έξοδα εργασίας για τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της εγγύησης. Η εγγύηση μπορεί να μεταφερθεί σε μετέπειτα ιδιοκτήτες για το υπόλοιπο της εναπομένουσας περιόδου.

  ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  1. Η μοτοσυκλέτα δε θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε αγώνες, να έχει υποστεί κακή χρήση*, να έχει συντηρηθεί ή επισκευαστεί ανεπαρκώς ή λανθασμένα.

  2. Η μοτοσυκλέτα δεν πρέπει να έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή αντικατάσταση εκτός από όπως εγκρίνεται από την Triumph Motorcycles Limited. 

  3. Η μοτοσυκλέτα θα πρέπει να έχει συντηρηθεί από εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph, στα διαστήματα που ορίζονται από το Εγχειρίδιο Χρήστη Triumph και το βιβλίο συντήρησης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο ανάλογα.

  4. Ελαττώματα που προκλήθηκαν από λάθος προσαρμογή ή επισκευές και τροποποιήσεις δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

  5. Ελαττώματα που προκλήθηκαν από τη χρήση ανταλλακτικών μη εγκεκριμένων από την Triumph Motorcycles δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

  6. Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος αφαίρεσης και αντικατάστασης των ανταλλακτικών εκτός αν έχουν προσφερθεί σαν αρχικός εξοπλισμός ή έχουν προταθεί από την TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  7. Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος της μεταφοράς της μοτοσυκλέτας προς ή από τον εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph ή έξοδα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μη χρήσης της μοτοσυκλέτας για επισκευές εγγύησης.

  8. Η στάνταρ συντήρηση και τα στάνταρ αντικείμενα αλλακτικά συντήρησης όπως μπουζί, φίλτρα αέρα και λαδιού καλύπτονται από αυτή την εγγύηση, αλλά μόνο αν υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Παρόμοια, αντικείμενατα οποία αναμένεται να φθαρούν ως μέρος της κανονικής τους λειτουργίας όπως ελαστικά, λάμπες, αλυσίδες, τακάκια και δίσκοι συμπλέκτη καλύπτονται από την εγγύηση μόνο αν υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα.

  9. Οι τσιμούχες του μπροστινού συστήματος δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση καθώς υπόκεινται στη φυσιολογική φθορά (ιδιαίτερα η ζημιά από πέτρες στα εσωτερικά φυσίγγια του πιρουνιού).

  10. Τα τελικά των εξατμίσεων καλύπτονται με εγγύηση για 12 μήνες από την έναρξη της γενικής εγγύησης ης μοτοσυκλέτας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγγύησης των 12 μηνών, εσωτερική διάβρωση ή παραμόρφωση των εσωτερικών διαφραγμάτων εξαιρείται από την εγγύηση. Μετά από αυτή την περίοδο των 12 μηνών τα τελικά των εξατμίσεων εξαιρούνται από τους όρους αυτής της εγγύησης. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι εξατμίσεις αξεσουάρ της Triumph δε συμμορφώνονται με τα πρότυπα για θόρυβο ή εκπομπές ρύπων σε χώρες όπου εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα. Η χρήση εντός οδικού δικτύου μπορεί συνεπώς να παραβιάζει το νόμο. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί μόνο για χρήση εντός κλειστής πίστας αγώνων. Οι εξατμίσεις αξεσουάρ της Triumph θα απαιτήσουν ένα συγκεκριμένο τη λήψη ενός ειδικού προγράμματος, το οποίο είναι διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο ντήλερ σας Triumph. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Μερικά εξαρτήματα απαγορεύονται από την τοπική νομοθεσία. Ως ιδιοκτήτης/αναβάτης μοτοσυκλέτας, είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας. Όλες οι λεπτομέρειες διόρθωση κατά το χρόνο της εκτύπωσης. Η Triumph Motorcycles Ltd διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για το μοντέλο και τα διαθέσιμα χρώματα.

  11. Άλλα αντικείμενα που εξαιρούνται από την εγγύηση είναι: σέλες, αποσκευές, βαφή, χρώμια, αντικείμενα από γυαλισμένο αλουμίνιο ή φυσιολογική φθορά σε ραφές από χρήση ή από ελλειπή ή ανύπαρκτη συντήρηση.

  12. Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση για 12 μήνες από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Μετά από αυτή την περίοδο των 12 μηνών, η μπαταρία αποκλείεται από τους όρους της παρούσας εγγύησης. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για μπαταρίες που εγκαταστάθηκαν από εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph.

  13. Η εγγύηση δεν καλύπτει μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε εμπορική βάση.

  14. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία δεν έχουν αναφερθεί σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εντός δέκα ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

  15. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις μηχανές που έχουν ανεπαρκή λίπανση, ή στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το λάθος καύσιμο ή λιπαντικό .

  16. Σε περίπτωση που η αξίωση εγγύησης καταστεί αναγκαία, η Triumph Motorcycles και οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς της δεν θα είναι υπεύθυνοι για την απώλεια χρήσης, ταλαιπωρία, απώλεια χρόνου, εμπορικές απώλειες ή άλλες τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές.

  Αυτή η εγγύηση θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και κάθε θέμα που προκύπτει από την παρούσα εγγύηση πρέπει να υπόκειται στη δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων .

  Κάθε δήλωση, κατάσταση, εκπροσώπηση, περιγραφή ή εγγύηση άλλως περιέχεται σε οποιοδήποτε κατάλογο, διαφήμιση ή άλλη δημοσίευση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως διεύρυνση, τροποποίηση ή κατάργηση του οτιδήποτε περιέχεται στο παρόν. Η Triumph Motorcycles διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή βελτιώσεις χωρίς ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μοντέλο ή μηχάνημα, χωρίς την υποχρέωση να το πράξει σε μηχανήματα που έχουν ήδη πωληθεί. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

  Η χρήση της μοτοσικλέτας θα βελτιωθεί με τη γνώση ότι το μηχάνημά σας συντηρείται σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από την Triumph Motorcycles Limited. Η μοτοσικλέτα σας μπορεί να απαιτήσει συχνότερη συντήρηση εάν λειτουργεί σε ακραία κλίματα ή συνθήκες, ή εάν χρησιμοποιείται για συχνές σύντομες μετακινήσεις με πολλά, σταμάτα-ξεκίνα. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τον εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph σας.

  Το πρώτο σέρβις πρέπει να πραγματοποιηθεί στα 500 μίλια/800 χιλιόμετρα/1 μήνα, όποιο συμβεί πρώτο.

  * Η κακή χρήση περιλαμβάνει χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις που υπάρχουν στο τμήμα 'πως να οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα' του Εγχειριδίου Χρήστη και κάθε χρήση αντίθετη με τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ίδιο εγχειρίδιο. Επιπρόσθετα η κακή χρήση συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, κάθε χρήση ης μοτοσυκλέτας η οποία δεν αποτελεί φυσιολογική χρήση δρόμου.