Skip to main content

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τον ιστότοπό μας και θέλουμε να τον απολαμβάνετε πλήρως.

Όλα τα κείμενα, γραφικά και υπόλοιπα περιεχόμενα που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, είναι ιδιοκτησία της Triumph Designs Limited, Normandy Way, Hinckley, LE10 3BZ, England. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Μπορείτε να δείτε, αντιγράψετε, εκτυπώσετε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και με την προϋπόθεση ότι: (1) το περιεχόμενο που διατίθεται από αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιείται μόνο για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς, (2) κείμενο, γραφικά ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται από αυτό τον ιστότοπο δεν έχει τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και (3) γραφικά που διατίθενται από αυτό τον ιστότοπο δε χρησιμοποιούνται, αντιγράφονται ή διανέμονται ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το JavaScript και τα cookies.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου στείλει οποιαδήποτε σχόλια ή δεδομένα, όπως ιδέες, σχόλια, προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή την υπηρεσία της Triumph Motorcycles Limited ή το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές και η Triumph Motorcycles Limited δεν θα έχει καμία υποχρέωση κανενός είδους σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, αποκαλύψει και διανείμει τις πληροφορίες αυτές σε άλλους χωρίς κανένα περιορισμό.

Η πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο παρακολουθείται. Οι ζητηθείσες διευθύνσεις URL, το μηχάνημα από το οποίο προέρχεται το αίτημα και το χρόνο του αιτήματος καταγράφονται για την λόγους πρόσβασης, στατιστικών και ασφάλειας. Η χρήση αυτού του ιστότοπου απαιτεί τη συγκατάθεση στη παρακολούθηση αυτή. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να μην είναι διαθέσιμος από καιρού εις καιρόν λόγω προβλημάτων μηχανικών, τηλεπικοινωνιακών, λογισμικού, υλικού και αποτυχίες τρίτων. Η Triumph Motorcycles Limited δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει πότε μπορεί να συμβούν τέτοια διαστήματα διακοπής, ούτε να ελέγξει τη διάρκεια της εκάστοτε διακοπής λειτουργίας.

Λαμβάνεται πρόνοια μέσα σε λογικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών και σχετικού υλικού που διατίθεται από την Triumph Motorcycles Limited σε αυτό τον ιστότοπο, ωστόσο, η Triumph Motorcycles Limited δεν ευθύνεται για λάθη στη γραφή, παλίες πληροφορίες, τεχνικές ή τιμολογιακές ανακρίβειες, τυπογραφικά ή άλλα λάθη που εμφανίζονται σε αυτή τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο. Οι πληροφορίες και το σχετικό υλικό μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο ότι μπορεί οι πληροφορίες και το υλικό σε αυτό τον ιστότοπο να είναι ελλιπή, ανακριβή, παλιά, ή να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας,. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτός ο ιστότοπος περιέχει εικόνες των μοτοσυκλετών που διαθέτουν αξεσουάρ και αυτό μπορεί να δηλώνεται ή και όχι. Triumph Motorcycles Limited δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρανόηση των βασικών προδιαγραφών που αυτό μπορεί να προκαλέσει. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτό τον ιστότοπο παρουσιάζουν τις μοτοσυκλέτες Triumph να χρησιμοποιούνται από ειδικούς επαγγελματίες αναβάτες με προστατευτικό εξοπλισμό υπό επαγγελματικά ελεγχόμενες, κλειστές συνθήκες. Η Triumph δεν εγκρίνει ούτε ενθαρρύνει ακροβατικά, κόλπα ή οποιαδήποτε μορφή ανεύθυνης οδήγησης. Στη Triumph θέλουμε κάθε βόλτα να είναι ασφαλής και ευχάριστη. Πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, αμυντικά και εντός των ορίων του νόμου. Πάντα να οδηγείτε μέσα στις δυνατότητές σας, να παρακολουθήσετε μαθήματα δεξιότητας οδήγησης και να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Ποτέ μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Μελετήστε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη και επιθεωρήστε τη μοτοσυκλέτα Triumph σας πριν ξεκινήσετε τη βόλτα.

Η Triumph Motorcycles Limited συγκεκριμένα αποποιείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή υποννοούμενες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων ή εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης σε σχέση με αυτό τον ιστότοπο και τις πληροφορίες, τα γραφικά και τα υλικά που περιέχονται στο παρόν.

Σε καμία περίπτωση η Triumph Motorcycles Limited δε θα είναι υπεύθυνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν ειδικών, έμμεσων, τυχαίων ή συνεπαγομένωνς ζημιών.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτό τον ιστότοπο σχετίζονται με την αγορά της Ελλάδας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες διεθνώς, αλλά οι χρήστες πρέπει να σημειώσουν ότι ορισμένα προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα τους λόγω περιορισμών τεχνικών, νομοθετικών ή της τοπικής αγοράς. Η Triumph Motorcycles Limited διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει μοντέλα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, είδη ένδυσης και άλλα είδη ή να αλλάξει τις προδιαγραφές ανά πάσα στιγμή χωρίς την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.

Οι προδιαγραφές των μοτοσυκλετών και των αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σημειώστε ότι πολλές χώρες απαγορεύουν την εισαγωγή, εγγραφή ή/και τη χρήση οχημάτων και εξαρτημάτων που δεν κατασκευάστηκαν αρχικά για να πληρούν την προδιαγραφή της εν λόγω χώρας. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για το μοντέλο, τα αξεσουάρ και διαθεσιμότητα ρούχα.

Η Triumph Motorcycles Limited συνιστά μόνο τη χρήση της Triumph γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις μοτοσυκλέτες Triumph και αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Triumph Motorcycles. Η Triumph δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ελαττώματα που προκαλούνται από την τοποθέτηση των μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών, εξαρτημάττων, ή από την τοποθέτηση των τυχόν εγκεκριμένων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από μετατροπές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η τοποθέτηση των μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή μετατροπών, ή η τοποθέτηση των τυχόν εγκεκριμένων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή οι μετατροπές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Triumph, μπορεί να επηρεάσουν την οδική συμπεριφορά, τη σταθερότητα ή άλλες πτυχές της λειτουργίας της μοτοσυκλέτας και μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ειδικότερα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η τοποθέτηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ των οποίων η τοποθέτηση απαιτεί την αποσυναρμολόγηση ή τη προσθήκη στο ηλεκτρικό σύστημα ή το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

Στην Triumph θέλουμε η κάθε βόλτα να είναι ασφαλής και ευχάριστη. Να είστε βέβαιος να οδηγείτε με ασφάλεια, αμυντικά και εντός των ορίων του νόμου και των δικών σας ικανοτήτων οδήγησης. Να παρακολουθήσετε μαθήματα δεξιότητας οδήγησης. Πάντα να φοράτε εγκεκριμένο κράνος, προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό και να επιμένετε να κάνει το ίδιο ο κάθε συναναβάτης πάντα. Ποτέ μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.