Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης Γνησίων Ανταλλακτικών Triumph.

  Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα Γνήσιο Ανταλλακτικό Triumph. Αυτό το ανταλλακτικό προέρχεται από τη χρήση της δοκιμασμένης μηχανολογίας της Triumph, τη διενέργεια εξαντλητικών δοκιμών και τη συνεχή προσπάθεια για ανώτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και απόδοση.

  Όποτε διενεργείται εργασία συντήρησης, επισκευής ή εγγύησης στη μοτοσυκλέτα σας το βιβλίο συντήρησης πρέπει να είναι διαθέσιμο στον ντήλερ Triumph.

  Όλα τα καινούργια Γνήσια Ανταλλακτικά Triumph που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο καλύπτονται από 24μηνη εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, με έναρξη την ημερομηνία πώλησης της μοτοσυκλέτας ή την ημερομηνία πώλησης του ανταλλακτικού.

  Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED εγγυάται ότι το καινούργιο Ανταλλακτικό Triumph Part είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά ή/και στην κατασκευαστική διαδικασία.

  Οποιοδήποτε ανταλλακτικό βρεθεί ελαττωματικό κατά την περίοδο της εγγύησης επισκευάζεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια της TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, από έναν εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph.

  Οποιοδήποτε ανταλλακτικό αντικατασταθεί υπό την εγγύηση θα καλυφθεί για την εναπομείνουσα περίοδο της εγγύησης.

  Οποιαδήποτε ανταλλακτικά αντικατασταθούν υπό την εγγύηση θα πρέπει να επιστραφούν στην TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED από τον ντήλερ/διανομέα και θα περιέλθει στην κυριότητα της TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  Παραμένει στην ευχέρεια της Triumph αν θα γίνει επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών ανταλλακτικών που βρίσκονται εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε όμως τέτοια εργασία, δε θα θεωρηθεί ανάληψη οποιουδήποτε είδους ευθύνης.

  ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  1. Η μοτοσυκλέτα δε θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε αγώνες, να έχει υποστεί κακή χρήση*, να έχει συντηρηθεί ή επισκευαστεί ανεπαρκώς ή λανθασμένα.

  2. Η μοτοσυκλέτα θα πρέπει να έχει συντηρηθεί από εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph, στα διαστήματα που ορίζονται από το Εγχειρίδιο Χρήστη Triumph και το βιβλίο συντήρησης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο ανάλογα.

  3. Ελαττώματα που προκλήθηκαν από λάθος προσαρμογή ή επισκευές και τροποποιήσεις δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

  4. Ελαττώματα που προκλήθηκαν από τη χρήση ανταλλακτικών μη εγκεκριμένων από την Triumph Motorcycles δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

  5. Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος αφαίρεσης και αντικατάστασης των ανταλλακτικών εκτός αν έχουν προσφερθεί σαν αρχικός εξοπλισμός ή έχουν προταθεί από την TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  6. Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος της μεταφοράς της μοτοσυκλέτας προς ή από τον εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph ή έξοδα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μη χρήσης της μοτοσυκλέτας για επισκευές εγγύησης.

  7. Η στάνταρ συντήρηση και τα στάνταρ αντικείμενα αλλακτικά συντήρησης όπως μπουζί, φίλτρα αέρα και λαδιού καλύπτονται από αυτή την εγγύηση, αλλά μόνο αν υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Παρόμοια, αντικείμενατα οποία αναμένεται να φθαρούν ως μέρος της κανονικής τους λειτουργίας όπως ελαστικά, λάμπες, αλυσίδες, τακάκια και δίσκοι συμπλέκτη καλύπτονται από την εγγύηση μόνο αν υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα.

  8. Οι τσιμούχες του μπροστινού συστήματος δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση καθώς υπόκεινται στη φυσιολογική φθορά (ιδιαίτερα η ζημιά από πέτρες στα εσωτερικά φυσίγγια του πιρουνιού).

  9. Τα τελικά των εξατμίσεων καλύπτονται με εγγύηση για 12 μήνες από την έναρξη της γενικής εγγύησης ης μοτοσυκλέτας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγγύησης των 12 μηνών, εσωτερική διάβρωση ή παραμόρφωση των εσωτερικών διαφραγμάτων εξαιρείται από την εγγύηση. Μετά από αυτή την περίοδο των 12 μηνών τα τελικά των εξατμίσεων εξαιρούνται από τους όρους αυτής της εγγύησης.

  10. Άλλα αντικείμενα που εξαιρούνται από την εγγύηση είναι: σέλες, αποσκευές, βαφή, χρώμια, αντικείμενα από γυαλισμένο αλουμίνιο ή φυσιολογική φθορά σε ραφές από χρήση ή από ελλειπή ή ανύπαρκτη συντήρηση.

  11. Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση για 12 μήνες από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Μετά από αυτή την περίοδο των 12 μηνών, η μπαταρία αποκλείεται από τους όρους της παρούσας εγγύησης. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για μπαταρίες που εγκαταστάθηκαν από εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph.

  12. Η εγγύηση δεν καλύπτει μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε εμπορική βάση.

  13. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία δεν έχουν αναφερθεί σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εντός δέκα ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

  14. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις μηχανές που έχουν ανεπαρκή λίπανση, ή στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το λάθος καύσιμο ή λιπαντικό .

  15. Σε περίπτωση που η αξίωση εγγύησης καταστεί αναγκαία, η Triumph Motorcycles και οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς της δεν θα είναι υπεύθυνοι για την απώλεια χρήσης, ταλαιπωρία, απώλεια χρόνου, εμπορικές απώλειες ή άλλες τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές.

  Αυτή η εγγύηση θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και κάθε θέμα που προκύπτει από την παρούσα εγγύηση πρέπει να υπόκειται στη δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων .

  Κάθε δήλωση, κατάσταση, εκπροσώπηση, περιγραφή ή εγγύηση άλλως περιέχεται σε οποιοδήποτε κατάλογο, διαφήμιση ή άλλη δημοσίευση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως διεύρυνση, τροποποίηση ή κατάργηση του οτιδήποτε περιέχεται στο παρόν. Η Triumph Motorcycles διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή βελτιώσεις χωρίς ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μοντέλο ή μηχάνημα, χωρίς την υποχρέωση να το πράξει σε μηχανήματα που έχουν ήδη πωληθεί. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

  Η χρήση της μοτοσικλέτας θα βελτιωθεί με τη γνώση ότι το μηχάνημά σας συντηρείται σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από την Triumph Motorcycles Limited. Η μοτοσικλέτα σας μπορεί να απαιτήσει συχνότερη συντήρηση εάν λειτουργεί σε ακραία κλίματα ή συνθήκες, ή εάν χρησιμοποιείται για συχνές σύντομες μετακινήσεις με πολλά, σταμάτα-ξεκίνα. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τον εξουσιοδοτημένο ντήλερ Triumph σας.

  Το πρώτο σέρβις πρέπει να πραγματοποιηθεί στα 500 μίλια/800 χιλιόμετρα/1 μήνα, όποιο συμβεί πρώτο.

  ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΣΑΣ

  Η Triumph Motorcycles έχει δώσει μεγάλη προσοχή στην επιλογή των υλικών, την επιμετάλλωση και τεχνικές βαφής, έτσι ώστε να παρέχει στους πελάτες της μια αισθητική εμφάνιση με ποιότητα, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, οι μοτοσυκλέτες χρησιμοποιούνται συχνά σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και σε αυτές τις συνθήκες, είναι απαραίτητο η μοτοσυκλέτα να πλένεται, να σκουπίζεται και να επανα-λιπαίνεται για την πρόληψη αποχρωματισμού ιδιαίτερα στις επιμεταλλωμένες και μημεταλλικές επιφάνειες. Ο ντήλερ σας μπορεί να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές αν είναι απαραίτητο. Τελικά, η εμφάνιση της συσκευής σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα που λαμβάνει.

  * Η κακή χρήση περιλαμβάνει χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις που υπάρχουν στο τμήμα 'πως να οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα' του Εγχειριδίου Χρήστη και κάθε χρήση αντίθετη με τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ίδιο εγχειρίδιο. Επιπρόσθετα η κακή χρήση συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, κάθε χρήση ης μοτοσυκλέτας η οποία δεν αποτελεί φυσιολογική χρήση δρόμου.